Openingsdata: 07 May 21 - 06 Nov 21

Policy Voucher voor Covid-19 – La Palagina

Beste Gast,

in dit deel vind je de informatie met betrekking tot de policy die La Palagina heeft aangenomen voor de opvolging van het beheer van de terugbetalingen na de annulering van de verblijven, als gevolg van de noodsituatie op gezondheidsgebied, veroorzaakt door COVID-19.

VOUCHER

De onlangs uitgevaardigde noodwetgeving (Artikel 88 van het wetsbesluit van 17 maart 2020 nr. 18) stelt maatregelen vast om de negatieve effecten van de noodsituatie COVID-19 op het socio-economisch weefsel te beperken en om alle betrokkenen in de toeristische sector te beschermen: Reizigers, Accommodaties, Hotels, Reisagentschappen, Luchtvaartmaatschappijen en Touroperators en is van invloed op de individuele contracten en de algemene regels die worden toegepast op basis van het Wetboek voor Toerisme.

Die buitengewone bepalingen laten La Palagina toe om een voucher uit te geven in plaats van de terugbetaling, wanneer een vervangend pakket niet kan worden aangeboden. La Palagina zal een voucher uitgeven voor de geannuleerde dossiers die vallen onder de voorziene omstandigheden, te gebruiken binnen 12 maanden na uitgifte, een door de wetgever vastgesteld tijdsbestek om te voldoen aan de organisatorische behoeften van de reiziger voor de uitvoering van de reis.

De uitgifte van de voucher is noodzakelijk omdat dit het enige instrument is dat aan de reiziger de garantie kan bieden om de tegenwaarde aan geld van het gekochte verblijf te waarborgen.  
La Palagina behoudt daarom resoluut de rechten van haar eigen gasten om te genieten van hun verblijf, zodra de huidige noodsituatie op gezondheidsgebied voorbij is.

WIJZE VAN UITGIFTE


La Palagina zal daarom overgaan tot het uitgeven van vouchers voor alle geannuleerde dossiers, in overeenstemming met de beperkende maatregelen die zijn vastgesteld door de overheidsinstanties naar aanleiding van de noodsituatie op gezondheidsgebied van COVID-19, op de hierna beschreven wijze:

A) voor boekingen met aankomst van 3 april tot en met 20 mei:
La Palagina zal overgaan tot het uitgeven aan de Gast van een voucher die gelijk is aan de door hem betaalde bedragen; de toezending van de voucher zal via een online procedure gebeuren (via e-mail)


B) voor alle boekingen met aankomst na 20 mei, ook al zijn er momenteel geen door de overheidsinstantie opgelegde beperkende maatregelen, zal elk verzoek tot herroeping worden behandeld ten aanzien van de voorwaarden van de verkoopovereenkomst van het toeristisch pakket; ook in dit geval is La Palagina bereid een voucher te verstrekken aan de Gast.

GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN VAN ALLE VOUCHERS

Alle uitgegeven vouchers hebben als BEGUNSTIGDEN de Gasten die zijn aangegeven op de oorspronkelijke boeking. De vouchers zijn op naam en zijn niet overdraagbaar. Ze kunnen niet worden terugbetaald en niet worden omgewisseld in contant geld. De vouchers zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte en kunnen worden gebruikt voor een nieuwe boeking bij dezelfde accommodatie of bij een andere Accommodatie van de Groep Human Company voor het toeristisch seizoen 2020 en 2021. Indien het bedrag van de nieuwe boeking lager is dan het bedrag van de waardebon, geeft dit geen recht op een terugbetaling. 

Voor meer informatie, kunt u telefonisch contact opnemen met de boekingskantoren of een e-mail sturen naar het adres dat te vinden is bij de contactgegevens van de individuele accommodaties.